Village in the District of Silima Pungga-Pungga, Dairi Regency, North Sumatera

1.       Bakal Gajah
2.       Bongkaras
3.       Bonian
4.       Lae Ambat
5.       Lae Panginuman
6.       Lae Rambong
7.       Longkotan
8.       Palipi
9.       Parongil
10.   Polling Anak-Anak
11.   Siboras
12.   Siratah
13.   Sumbari
14.   Tungtung Batu
15.   Urik Belin
Share to your friend? Choose one below:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *