Village in the District of Pabelan, Semarang Regency, Central Java

1.       Bejaten
2.       Bendungan
3.       Giling
4.       Glawan
5.       Jembrak
6.       Kadirejo
7.       Karanggonandg
8.       Kauman Lor
9.       Pabelan
10.   Padaan
11.   Segiri
12.   Semowo
13.   Sukoharjo
14.   Sourceejo
15.   Terban
16.   Tukang
17.   Ujung-Ujung
Share to your friend? Choose one below:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *