Village in the District of Laubaleng, Karo Regency, North Sumatera

1.       Buluh Pancur
2.       Durin Rugun
3.       Kinangkong
4.       Kutambelin
5.       Lau Baleng
6.       Lau Peradep
7.       Lau Peranggunen (Peranggunan)
8.       Lingga Muda
9.       Martelu
10.   Mbal-Mbal Petarum
11.   Perbulan
12.   Rambah Tampu
13.   Tanjung Gunung
Share to your friend? Choose one below:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *