Village in the District of Dawan, Klungkung Regency, Bali

1.       Besan
2.       Dawan Kaler
3.       Dawan Klod
4.       Gunaksa
5.       Kampung Kusamba
6.       Kusamba
7.       Paksebali
8.       Pesinggahan
9.       Pikat
10.   Sampalan Klod
11.   Sampalan Tengah
12.   Sulang
Share to your friend? Choose one below:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *